Xe đạp đường phố Touring Fascino FT-700 27.5 inch


Tìm hiểu thêm về : Xe Đạp Đường Phố

Mua ngay

Xe Đạp Thể Thao Road Phoenix 700C ROAD BIKE 27.5 inch


Tìm hiểu thêm về : Xe Đạp Phoenix

Mua ngay

Xe đạp thể thao Road Giant Contend 3 29 inch Size S


Tìm hiểu thêm về : Xe Đạp Giant

Đặt Mua ngay

Quy cách chi tiết gỗ (Thanh gỗ nguyên, ván gỗ ghép, thanh ghép dọc ....)

Chúng tôi chuyên ghép ván theo quy cách phục vụ các đơn vị sản xuất trong nước và xuất khẩu - các sản phẩm như :

- Sản xuất Chi tiết thanh gỗ nguyên, thanh gỗ ghép dọc, Ván gỗ ghép  bằng gỗ cao su  
* Ghép ván làm thớt
* Ghép ván, chi tiết thanh làm bàn, ghế gỗ
* Ghép ván, chi tiết thanh làm tủ gỗ, giường gỗ
* Ghép ván, chi tiết thanh làm len tường, lam tường, lamri, len tường ván ốp tường ... 
.......

- Ngoài ra chúng tôi còn nhận gia công chi tiết thanh gỗ nguyên, thanh gỗ ghép dọc, Ván gỗ ghép  bằng các loại gỗ khác như gỗ sồi, gỗ óc chó (walnut), gỗ thông .... 

Sau đây là bảng tham khảo một số loại chi tiết gỗ ghép, thanh gỗ nguyên, thanh ghép dọc ... theo đơn đặt hàng :

Quy cách ghép Chi tiết làm thớt gỗ  :
Tham khảo quy cách ghép chi tiết làm thớt gỗ :

10 x 125 x 225 mm
10 x 175 x 245 mm
15 x 240 x 350 mm
18 x 140 x 250 mm
18 x 150 x 280 mm
20 x 200 x 400 mm


Quy cách ghép Chi tiết bàn ghế gỗ - Kiểu ghép gỗ dấu răng (mộng nằm) , thấy răng (mộng đứng), nguyên thanh  :
Tham khảo quy cách ghép chi tiết làm thớt gỗ :
Quy cách ghép gỗ làm mặt bàn  :  

17 x 1400 x   850 mm 
17 x 1700 x   900 mm  
18 x   435 x   435 mm
18 x  600  x   600 mm
18 x  600  x 1200 mm
18 x  750  x 1180 mm
18 x  750  x 1200 mm
18 x  800  x 1600 mm
18 x  900  x 1500 mm
18 x  900  x 1600 mm
18 x  900  x 1800 mm
18 x  920  x 1510 mm
18 x 1000 x 1200 mm
18 x 1200 x 1200 mm
20 x 800   x 1350 mm
20 x 760   x 1210 mm
20 x 800   x 1350 mm
20 x 850   x 1600 mm
24 x 800   x 1200 mm
24 x 800   x 1400 mm
24 x 850   x 1700 mm

Quy cách ghép gỗ làm mặt ghế : 

17 x 1400 x   850 mm 
17 x 1700 x   900 mm 
18 x 360   x   415 mm
18 x   435 x   435 mm
18 x   440 x   440 mm
18 x   430 x   500 mm
20 x   345 x 1005 mm
22 x   470 x   450 mm

Quy cách ghép gỗ khối, ghép vuông làm chân bàn, chân ghế, chân tủ, chân giường ... : 

50 x 50 x   742 mm
65 x 65 x   750 mm
65 x 65 x   665 mm 
65 x 65 x   835 mm
67 x 67 x   100 mm (Chân tủ)
70 x 70 x   880 mm 
70 x 70 x 1050 mm
80 x 80 x   765 mm

Quy cách ghép gỗ làm kiềng bàn : 

15 x   60 x   800 mm
15 x   60 x   870 mm
15 x   60 x 1600 mm
18 x   50 x 1060 mm
18 x   50 x 1040 mm
18 x   50 x   610 mm
18 x   60 x 1600 mm
18 x   60 x   800 mm
18 x   70 x 1365 mm
18 x   70 x   765 mm
18 x   75 x 1440 mm
18 x   75 x   640 mm
18 x   80 x 1420 mm
18 x   80 x   620 mm
18 x   80 x 1150 mm
18 x   80 x 1120 mm
18 x   81 x   640 mm
18 x   81 x 1440 mm
18 x 100 x 1000 mm
18 x 100 x 2000 mm
20 x 39   x   610 mm
20 x 51   x   520 mm
20 x 61   x   580 mm
20 x 61   x   610 mm
20 x 61   x   840 mm
20 x 61   x   970 mm
20 x 71     x 950 mm
20 x 71     x 520 mm
25 x   80 x 1150 mm
25 x   80 x 1120 mm
25 x 100 x   780 mm
25 x 100 x 1780 mm

Quy cách ghép gỗ  làm ghế tổng hợp: 

Ghép ván gỗ làm mặt ti vi : 22 x 500 x 1250 mm
Ghép gỗ làm diềm ti vi : 22 x 110 x 1200 mm
Đế tivi : 22 x 70 x 1200 mm
Ván ghép làm hông ti vi : 18 x 610 x 600 mm
Ván ghép làm đáy ti vi : 18 x 600 x 1100 mm
Gỗ ghép thanh làm ván hậu ti vi : 10 x 600 x 1170 mm
Hậu tủ : 10 x 780 x 1780 mm
Khung tủ : 22 x 40 x 1600 mm
Khung tủ : 22 x 40 x 1700 mm
Ghép ván làm nắp đáy tủ : 22 x 410 x 800
Ghép thanh chống mo : 20 x 66 x 670 mm  
Quy cách ghép chi tiết gỗ làm ghế :

Ghép tay vịn ghế gỗ   :  36 x 700 x 625 mm
Ghép chân ghế trước  : 28 x 820 x 430 mm
Ghép chân ghế sau     : 28 x 650 x 555 mm
Chi tiết nan tựa ghế     : 20 x 30 x 380 mm
Nan ngồi ghế gỗ     :     15 x 30 x 380 mm

Ghép chân ghế sau     : 30 x 920 x 1000 mm
Chi tiết nan tựa ghế     : 30 x 920 x 440 mm
Cổ áo ghế gỗ     :     30 x 480 x 700 mm
Vai sau ghế     :     22 x 56 x 300 mm
Mặt ghế     :     20 x 455 x 415 mm
Tựa lưng ghế     :     15 x 100 x 685 mm 

Ghép chân ghế sau     : 40 x 500 x 1000 mm
Ghép chân ghế trước     : 40 x 470 x 450 mm
Cổ áo ghế gỗ     :     20 x 95 x 310 mm
Nan tựa ghế     :     20 x 30 x 410 mm
Mặt ghế     :     20 x 450 x 430 mm
Kiềng     :     15 x 25 x 400 mm 
Tựa lưng ghế     :     15 x 790 x 450 mm

Quy cách chi tiết đồ chơi bằng gỗ, quà tặng gỗ (Dày mm x Rộng mm x Dài mm)
:

 
10 x   45 x 155 mm
10 x   45 x 195 mm
12 x   85 x 520 mm
12 x 193 x 294 mm
12 x 208 x 304 mm
15 x   80 x 430 mm
15 x 180 x 280 mm
15 x 120 x 550 mm
15 x 190 x 280 mm
15 x 210 x 430 mm
18 x   80 x   80 mm
18 x   90 x 380 mm
20 x   30 x 385 mm
20 x   45 x 365 mm
20 x   45 x 407 mm
20 x 160 x 545 mm
20 x   45 x 630 mm
20 x   45 x 700 mm
20 x   45 x 720 mm
20 x 100 x 320 mm
20 x 115 x 320 mm
20 x 120 x 550 mm
20 x 240 x 470 mm
25 x 450 x 400 mm
28 x   40 x 300 mm
28 x 610 x 700 mm

Chi tiết gỗ ghép theo đơn tổng hợp theo chất lượng AA, AB, AB-,A/BC,BC, CD .... các chiều dày 8mm ,10mm ,12mm ,13 mm, 15mm, 16mm , 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 45mm, 47mm, 49mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 68mm, 70mm, 72mm, 74mm, 75mm, 78mm, 80mm, 82mm, 85mm, 89mm, 90mm, 95mm, 100m ..., Chiều rộng max 1200mm
Chiều dài 6000mm, 5900mm, 5800mm, 5700mm, 5600mm, 5600mm, 5500mm, 5400mm, 5300mm, 5200mm, 5100mm, 5000mm, 4900mm, 4800mm, 3700mm, 3600mm, 3600mm, 3500mm, 3400mm, 3300mm, 3200mm, 3100mm, 3000mm, .... 2400mm, .... 1000 mm , 300mm.

Quy cách thông dụng : 

Sản xuất Trong nước : 

  8 x 1200 x 2400 mm ( 8ly x 1,2mm x 2,4mm)
10 x 1200 x 2400 mm (10ly x 1,2mm x 2,4mm)
12 x 1200 x 2400 mm (12ly x 1,2mm x 2,4mm)
15 x 1200 x 2400 mm (15ly x 1,2mm x 2,4mm)
18 x 1200 x 2400 mm (18ly x 1,2mm x 2,4mm)
20 x 1200 x 2400 mm (20ly x 1,2mm x 2,4mm)

Xuất khẩu :

15 x 1220 x 2440 mm
18 x 1220 x 2440 mm
20 x 1220 x 2440 mm

Quy cách chi tiết (gỗ cao su, Gỗ sồi, gỗ walnut ... ) :

Ghép Thanh:

10 x   30 x     620 mm (Lam)
10 x   30 x     820 mm (Lam)
10 x   30 x    1020 mm (Lam)
10 x   45 x    1150 mm (Thanh trước đèn)
12 x   30 x     840 mm (Lam thành hông)
12 x   35 x     920 mm (Lam dưới)
12 x   35 x   1220 mm (Lam dưới)
12 x   40 x     920 mm (Lam)
12 x   40 x   1220 mm (Lam)
18 x   30 x   1320 mm (Thanh đứng giữa)
18 x   55 x   1510 mm (Thanh chống mo)
18 x   60 x     170 mm
18 x   60 x     320 mm
18 x   80 x     590 mm (Đế)
18 x   80 x     790 mm (Đế)
18 x   80 x     990 mm (Đế)
18 x   71 x   1400 mm
18 x   71 x     800 mm
18 x   81 x   1440 mm
18 x   81 x     640 mm
20 x   30 x     910 mm (Lam dưới)
20 x   30 x   1210 mm (Lam dưới)
20 x   35 x     462 mm (Thanh ngang)
20 x   35 x     612 mm (Thanh ngang)
20 x   35 x     675 mm (Thanh ngang)
20 x   35 x     910 mm (Lam)
20 x   35 x   1210 mm (Lam)
20 x   37 x   1338 mm (Lam) 
20 x   40 x     650 mm (Thanh giằng)
20 x   40 x     825 mm (Lam tủ)
20 x   40 x   1065 mm (Lam tủ)
20 x   40 x   1220 mm (Lam tủ)
20 x   40 x   1515 mm (Lam tủ)
20 x   40 x   1960 mm (Thanh giằng trên + dưới)
20 x   45 x     415 mm (Thanh ngang)
20 x   45 x     462 mm (Thanh ngang)20 x   45 x     612 mm (Thanh ngang )
20 x   45 x     675 mm (Thanh ngang )
20 x   45 x     910 mm (Lam)
20 x   45 x     1210 mm (Lam)
20 x   45 x   1210 mm (Lam)
20 x   50 x     455 mm (Thanh ngang)
20 x   50 x     605 mm (Thanh ngang)
20 x   53 x   1960 mm (Thanh giằng trên + dưới)
20 x   60 x     182 mm
20 x   60 x     440 mm
20 x   60 x     505 mm (Thanh đứng)
20 x   60 x     753 mm
20 x   60 x     771 mm (Thanh đứng)
20 x   60 x     805 mm
20 x   60 x     844 mm (Đế)
20 x   60 x     828 mm
20 x   60 x     833 mm
20 x   60 x   1270 mm (Đế)
20 x   60 x   1718 mm
20 x   62 x     740 mm
20 x   70 x     418 mm (Thanh ngang)
20 x   70 x     440 mm
20 x   70 x     795 mm (Đế)
20 x   70 x   1035 mm (Đế)
20 x   70 x   1190 mm (Đế)
20 x   70 x   1485 mm (Đế)
20 x   73 x     240 mm (Vách ngăn)
20 x   73 x   1625 mm (Thanh ngang dưới)
20 x   73 x   1960 mm (Diềm sau)
20 x   75 x   1320 mm (Thanh đứng) 21 x   21 x     800 mm (Thanh ngang [tiện tròn])
25 x   65 x     557 mm (Thanh đỡ trái, phải)
25 x   70 x     546.5 mm (Thanh đứng trái)
25 x   80 x     335 mm (Thanh chống tay ghế)

Quy cách ván ghép dưới 3m :

12 x   490 x   260 mm
12 x   600 x   275 mm (Tấm mặt) 
13 x   131 x   503 mm (Ván cửa)13 x   131 x   769 mm (Ván cửa)13 x   206 x   503 mm (Ván cửa)
13 x   206 x   769 mm (Ván cửa)
15 x     70 x   903 mm (Tấm chắn)
15 x   100 x 1960 mm (Mặt)
15 x   600 x   903 mm (Tấm chắn)
18 x   120 x   610 mm (Thanh giằng)
18 x   150 x   290 mm (Hộc tủ)
18 x   150 x   325 mm (Hộc tủ)
18 x   150 x   390 mm (Hộc tủ)
18 x   175 x   390 mm (Hộc tủ)
18 x   150 x   785 mm (Hộc tủ)
18 x   200 x   585 mm (Hộc tủ)
18 x   200 x   785 mm (Hộc tủ)
18 x   200 x   985 mm (Hộc tủ)
18 x   260 x 1200 mm
18 x   360 x   415 mm
18 x   497 x 1106 mm
18 x   497 x 1506 mm
18 x   545 x 1215 mm
18 x   545 x 1540 mm
18 x   545 x 1740 mm
18 x   550 x   900 mm
18 x   600 x 1200 mm
18 x   700 x   850 mm
18 x   700 x 1300 mm
18 x   710 x 1250 mm
18 x   710 x 1570 mm
18 x   750 x 1200 mm
18 x   750 x 1150 mm
18 x   800 x 1200 mm
18 x   900 x 1500 mm
18 x 1125 x 2010 mm
20 x     80 x   501 mm (Thanh ngang)
20 x     80 x   505 mm (Thanh đứng)
20 x     80 x   591 mm (Thanh đứng)
20 x     80 x   734 mm (Thanh đứng)
20 x     80 x   771 mm (Thanh đứng)
20 x     80 x   845 mm (Thanh đứng)
20 x     80 x  1531 mm (Thanh đứng)
20 x     99 x    397 mm (Thanh dọc trái)
20 x   100 x   591 mm (Thanh đứng)
20 x   100 x   771 mm (Thanh đứng)
20 x   100 x   883 mm (Đế)
20 x   106 x   420 mm (Hộc tủ)
20 x   120 x   379 mm (Hộc tủ)
20 x   120 x   420 mm (Hộc tủ)
20 x   123 x 1960 mm (Thanh giằng trên + dưới )
20 x   130 x 2120 mm (Thanh giằng trên + dưới )
20 x   131 x   520 mm (Diềm trái + phải )
20 x   150 x   439 mm (Hộc tủ)
20 x   160 x   260 mm (Hộc tủ)
20 x   160 x   340 mm (Hộc tủ)
20 x   160 x   590 mm (Hộc tủ)
20 x   160 x   737.5 mm (Hộc tủ)
20 x   170 x   170 mm (Tấm lót)
20 x   200 x   590 mm (Hộc tủ)
20 x   200 x   737.5 mm (Hộc tủ)
20 x   200 x   790 mm (Hộc tủ)
20 x   200 x   850 mm (Đế)
20 x   200 x 1030 mm (Hộc tủ)
20 x   200 x 1185 mm (Hộc tủ)
20 x   200 x 2085 mm (Chi tiết gỗ : Thanh giằng trên + dưới)
20 x   240 x   737.5 mm (Hộc tủ)
20 x   280 x   790 mm (Hộc tủ)
20 x   280 x  1030 mm (Hộc tủ)
20 x   280 x  1185 mm (Hộc tủ) 
20 x   300 x 1400 mm
20 x   300 x 1835 mm
20 x   383 x   983 mm
20 x   410 x   430 mm 
20 x   460 x 1620 mm
20 x   455 x   485 mm
20 x   495 x  437 mm
20 x   460 x 1620 mm
20 x   520 x 1520 mm
20 x   520 x 1960 mm (Mặt)
20 x   525 x   950 mm (Tựa phải)
20 x   603 x 1503 mm
20 x   753 x   753 mm
20 x   753 x 1203 mm
20 x   803 x 1203 mm
20 x   803 x   803 mm
20 x   803 x 1203 mm
20 x   900 x 2400 mm
20 x   960 x 1520 mm
20 x   960 x 1720 mm
20 x 1000 x 1400 mm
20 x 1200 x   375 mm20 x 1200 x   475 mm
20 x 1200 x 1650 mm
20 x 1200 x 1925 mm
20 x 1200 x 2025 mm
20 x   753 x 1203 mm
22 x   800 x 1580 mm
22 x   800 x 1120 mm
25 x     90 x   585 mm (Chân bàn)
25 x   100 x   510 mm (Chân ghế trên)
25 x   105 x   493 mm (Thanh đỡ trước)
25 x   120 x   610 mm (Đỡ chân bàn)
25 x   125 x   390 mm (Thanh đỡ sau)
25 x   160 x   410 mm (Đế bắt bánh xe)
25 x   560 x 1410 mm
25 x   560 x 1710 mm
25 x   440 x   432 mm
25 x   900 x 1450 mm
25 x   900 x 1800 mm
25 x 1200 x 2400 mm
28 x   800 x 1300 mm
30 x   490 x   260 mm
30 x   130 x   650 mm (Đế chân bàn)
32 x   260 x   380 mm
32 x   260 x   410 mm
32 x   280 x   430 mm
37 x     46 x   831 mm
37 x     46 x 1942 mm
70 x     75 x   425 mm (Tay ghế)
75 x   103 x   439 mm (Thanh ngang)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ads : Gotram.xyz - Tel 0968 970 650 : Cung Cấp Gỗ Tràm Xẻ Quy Cách, Nhận Sấy Thuê Gỗ
Mua Sắm Khắp Thế Giới Chỉ Với 1 Cú Click Chuột