Xe đạp đường phố Touring Fascino FT-700 27.5 inch


Tìm hiểu thêm về : Xe Đạp Đường Phố

Mua ngay

Xe Đạp Thể Thao Road Phoenix 700C ROAD BIKE 27.5 inch


Tìm hiểu thêm về : Xe Đạp Phoenix

Mua ngay

Xe đạp thể thao Road Giant Contend 3 29 inch Size S


Tìm hiểu thêm về : Xe Đạp Giant

Đặt Mua ngay

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC GỖ 

QUY CÁC VÁN GỖ

Ký Hiệu : 

MR0: Mặt rộng không quy định
MR1 : Mặt rộng 1 <= 32mm
MR2 : Mặt rộng 2 <= 38mm
MR3 : Mặt rộng 3 <= 40mm
BJ : Mộng nằm  
FJ : Mộng Đứng
SL : Nguyên Thanh
T-AA : Chất lượng thông AA
T-AB : Chất lượng thông AB
T-TN : Chất lượng gỗ tự nhiên
CS-AA : Chất lượng cao su AA 
CS-AB : Chất lượng cao su AB
CS-AC : Chất lượng cao su AC
CS-AC- : Chất lượng cao su AC-
CS-BC : Chất lượng cao su BC 
TR-AB : Chất lượng tràm AB
BGHS : Bàn ghế Học Sinh
BGCF : Bàn ghế Cafe
BGPB : Bàn ghế phòng bếp, phòng ăn
BGNH : Bàn ghế nhà hàng, khách sạn
CTG : Cầu thang gỗ
CGO : Cửa Gỗ

Quy cách đặt ghép theo yêu cầu :
1 : Dày [10mm - 500mm] x rộng <= 1220mm x dài <=3000mm
2 : Dày [10mm - 500mm] x rộng <= 1220mm x dài <=6000mm

 A. VÁN XUẤT KHẨU.

1. Ván sản xuất đồ gỗ xuất sang Nhật :

1.1- Ván thông Chile, Newzealand :

21 x 125 x 3640mm [ BJ, MR1, T-AA]
21 x 117 x 3640mm [ BJ, MR1, T-AA]
21 x 144 x 3640mm [ BJ, MR1, T-AA]
18 x 910 x 1820mm [ BJ, MR3, T-AB, T-AA]
24 x 910 x 1820mm [ BJ, MR3, T-AB, T-AA]

1.2- Ván cao su :

30 x 640 x 2800mm [ BJ, MR2, CS-AA]
30 x 360 x 2800mm [ BJ, MR2, CS-AA]
30 x 450 x 2800mm [ BJ, MR2, CS-AA]  
24 x 170 x 4000mm [ BJ, MR2, CS-AA]

2. Ván sản xuất đồ gỗ xuất sang Hàn Quốc :

2.1- Ván gỗ thông :

2.1- Ván gỗ cao su :

18 x 800 x 1350mm [BJ, MR0, CS-AB]
18 x 800 x 1800mm [BJ, MR0, CS-AB]
25 x 600 x 1200mm [BJ, MR0, CS-AB]
25 x 800 x 1300mm [BJ, MR0, CS-AB]
25 x 600 x 1200mm [BJ, MR0, CS-AB]
25 x 750 x   850mm [BJ, MR0, CS-AB]
20 x 810 x 1250mm [BJ, MR0, CS-AB]

2.1- Ván gỗ tràm :

18 x 1220 x 2440mm [BJ, MR0, TR-AB]

3. Ván sản xuất đồ gỗ xuất sang Mỹ và các nước Châu Âu :

3.1 Ván gỗ Thông :

3.2 Ván gỗ cao su :

20 x 762 x 1220mm [13/16 x 30 x 48"] [USA]
20 x 762 x 1525mm [13/16 x 30 x 60"] [USA]
20 x 762 x 1830mm [13/16 x 30 x 72"] [USA]
20 x 762 x 2030mm [13/16 x 30 x 80"] [USA]

3.3 Ván gỗ Tràm :

18, 26, 38 x   200 x 600 - 6000mm [EU]
18, 26, 38 x   400 x 600 - 6000mm [EU]
18, 26, 38 x   600 x 600 - 6000mm [EU]
18, 26, 38 x 1100 x 600 - 6000mm [EU]
 
 B. VÁN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI ĐỊA.

1. Ván sản xuất bàn ghế học sinh , bàn ghế cafe, bàn ghế nhà hàng :

15 x 400 x 1200mm [FJ, MR0, CS-BC, CS-AC-, CS-AC, BGHS]
18 x 400 x 1200mm [FJ, MR0, CS-BC, CS-AC-, CS-AC, BGHS]
15 x 600 x 600mm   [FJ, MR0, CS-BC, CS-AC-, CS-AC, BGCF]
20 x 800 x 1200mm [SL, MR0, T-TN, BGNH]
20 x 800 x 1600mm [SL, MR0, T-TN, BGNH]

2. Ván sản xuất mặt bậc cầu thang :

35 x 220 x 800mm [ SL, FJ, MR0, T-TN, CTG]

3. Ván dày ghép ốp (30ly, 50ly, 80ly, 100ly, 120ly) :

30 x 900 x 1100mm
30 x 900 x 1600mm
50 x 750 x 1500mm
50 x 1100 x 2400mm

Các nước xuất khẩu : Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Canada, Úc, Đức, Châu Âu

 C. VÁN SẢN XUẤT THEO KÍCH THƯỚC CHUẨN
 
  8 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC]
10 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC]
12 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC]
15 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
20 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
25 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
30 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
50 x 1200 x 2400mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
Xem thêm : ván 10ly, 12ly, 25ly, 50ly trên vật giá

  8 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC]
10 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC]
12 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC]
15 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
20 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, CS-BC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
25 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
30 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
50 x 1220 x 2440mm [FJ, BJ, SL, CS-AA, CS-AB, CS-AC, T-AA, T-AB, T-TN, TR-AB]
Xem thêm : ván 8mm, 10mm, 12mm, 25mm, 30mm, 50mm trên medium

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ads : Gotram.xyz - Tel 0968 970 650 : Cung Cấp Gỗ Tràm Xẻ Quy Cách, Nhận Sấy Thuê Gỗ
Mua Sắm Khắp Thế Giới Chỉ Với 1 Cú Click Chuột