About Me

ván gỗ ghép

Bảng giá gỗ thích (maple) bào 2 mặt

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

Giá tham khảo gỗ thích (maple) bào láng 2 mặt như sau :

dày 50 dài 2000mm  giá : 20.100.000 đ/m3
dày 24 AB 3000mm  giá : 21.300.000 đ/m3

Giá bán : 19.300.000 đ/m3
dày 30 AB 2400 - 2600mm
dày 30 AB 2900 - 3100mm

dày 30 ABC 2900 - 3100mm  giá : 19.300.000 đ/m3


Giá : 17.800.000 đ/m3
dày 30 ABC 2000 - 2500mm 
dày 30 ABC 2700 - 3000mm
dày 30 ABC 2200 - 3000mm
dày 30 ABC 2500 - 3000mm
dày 30 ABC 2000 - 2500mm
dày 30 ABC 3500 - 4500mm  dày 30 ABC 4000 - 4500mm
dày 30 ABC 3000 - 4000mm
dày 30 ABC 2000 - 2800mm 

dày 36 AB 2900 - 3000mm  giá : 19.700.000 đ/m3
dày 48 AB 2500 - 2700mm  giá : 24.400.000 đ/m3

Hình ảnh minh họa gỗ maple bào 2 mặt


Tìm hiểu về : gỗ thích-maple xẻ sấy

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

  • goghepthanh.com