About Me

ván gỗ ghép

Gia công gỗ

GIA CÔNG GỖ NHẬP

Gia công ghép sàn gỗ thông

Sàn gỗ thông ghép thanh xuất sang Nhật

Gia công ghép sàn gỗ ván gỗ maple, walnut, Teak 12mm | 18mm | 38mm | 50mm | 58mm...
 
Gia công ghép gỗ Giá tỵ
Ghép solid gỗ walnut

GIA CÔNG THỚT GỖ

Gia công thớt thông ghép End grain
Gia công ghép sồi sớ lật

Gia công óc chó thớ lật


GIA CÔNG MẶT BÀN

Mặt bàn ghép ốp dày 40, 50mm
Mặt bàn Tần Bì - Sồi Nga
Mặt bàn óc chó live edge
GIA CÔNG GỖ KHÁC

Khối gỗ thông vuông 100mm
 
Mặt bàn, ghế tròn (D 300 , 600mm)
 
Ghép Pano cửa


Bạn cần gia công ván gỗ thành chi tiết mặt bàn, pano , mặt tủ, khối vuông, khối hộp.... 
(Xem thêm :  gia công xẻ sấy gỗ
Vui lòng liên hệ :
Đăng nhận xét

0 Nhận xét