About Me

ván gỗ ghép

Bàn Ghế Gỗ

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

Cung cấp giải pháp và hợp tác sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa 

Ký Hiệu 

[SX1] :
- Cung cấp ván ghép làm mặt bàn, mặt ghế
- Gỗ ghép khối làm chân bàn, chân ghế
- Thanh bào làm nan, đố bàn ghế gỗ
[GCS] : Gỗ cao su
[GTR] : Gỗ Tràm
[WNL] : Gỗ Óc chó
[OAK] : Gỗ Sồi
[ASH] : Sồi nga , Tần Bì
[GC1] :
- Gia công ghép mặt bàn
- Gia công ghép chân bàn
- Gia công thanh bào làm nan, đố bàn ghế

Sản phẩm :
Bàn Ghế Cherry Gỗ cao su  
Gỗ nguyên liệu :[GCS]
SX :[SX1]
Mô Tả :Sản phẩm :
Bàn Ghế Obama Gỗ cao su  
Gỗ nguyên liệu : [GCS]
Trọng lượng : [SX1]
Mô Tả :


Sản phẩm :
Bàn Ghế Gỗ Óc chó  
Gỗ nguyên liệu : [WNL]
Trọng lượng : [GC1]
Mô Tả :


Sản phẩm :
Bàn Ghế Gỗ Sồi  
Gỗ nguyên liệu : [OAK]
Trọng lượng : [GC1]
Mô Tả :


Liên hệ hợp tác sản xuất bàn ghế gỗ :

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  • goghepthanh.com